Projectes i legalitzacions

PROJECTES I LEGALITZACIONS

korte-Electrical-Wiring-

Gràcies al nostre departament d'Enginyeria ROURA SL pot realitzar gran varietat de projectes i legalitzacions de totes les instal·lacions i obres que dissenya o ejecuta.

Ens encarreguem de tramitar el seu registre davant l'Entitat d'Inspecció i Control Industrial i, en el cas de projectes, també gestiona els visats al Col·legi Professional corresponent, portant a terme tot tipus de legalització en instal·lacions, llicències d'activitats, cèdules.

Butlletins i memòries técnicas

Els principals treballs que realitzem a l'àrea de detecció d'incendis són:

 • Memòria tècnica de disseny (butlletí elèctric o blanc)
 • Butlletí de reconeixement (butlletí blau)
 • Butlletí d'aigua Butlletí de gas (IRG)
 • Butlletí d'instal·lacions tèrmiques (ITE)
 • Butlletí de telecomunicacions
 • Butlletí d'instal·lacions petrolíferas

Proyectos de legalización

Ingeniería

 • Projectes elèctrics
 • Projectes tèrmics
 • Projectes de climatització
 • Projectes d'energies renovables (fotovoltaica, energia solar tèrmica, biomassa, aerotermia
 • Projectes de gas
 • Projectes de contra incendis

Certificats d'eficiència energètica

Llicències d'actividad

Arquitectura Projectes Tècnics (obres, rehabilitació , façanes, enderrocs, parcel·lació, interiorisme. Cèdules d'habitabilitat Llicències d'activitat Certificacions tècniques Informes Dictàmens Inspeccions tècniques d'edificis (ITE) Certificats d'eficiència energètica Estudis i coordin acions de seguretat i salut direccions d'execució d'obres

WhatsApp chat